Herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat

Eind 2022 hebben wij het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede ter inzage gelegd, met als streven om dit na verwerking van zienswijzen in maart 2023 te laten vaststellen door de raad.

Graag willen wij vooruitlopend op de vaststelling van die plannen aan de slag met (het ontwerp voor) de herinrichting Noordstraat, de Ring en een deel van de Weststraat. 

Inkijk in de Noordstraat, richting de Ring.

Projectinformatie

Het plangebied betreft de Noordstraat, de Ring en een deel van de Weststraat, zoals op bijgevoegde tekening weergegeven binnen de paarse lijntjes. Onderdeel van het plan is tevens de nadere uitwerking van het ontwerp van het parkeerterrein dat we moeten aanleggen ten noorden van de volkstuintjes. De kruising Noordstraat/Lagezoom/Kloosterweg/Serooskerkseweg is geen onderdeel van de opgave.

Tekening plangebied

De gemeenteraad heeft een bedrag van circa € 2.100.000 (inclusief voorbereidingskosten) ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit plangebied en € 200.000 voor de compensatie van de parkeerplaatsen. In totaal dus circa € 2.300.000 (ex btw).

We streven ernaar het ontwerp in mei 2023 gereed te hebben en dan voor de zomer de aanbesteding af te ronden. Start uitvoering is gepland 4e kwartaal 2023.