Herontwikkeling Noordstraat 34-36

De locatie is in eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland en is in brede zin onderdeel van het plangebied ‘Kop van Haamstede’. Voor de locatie wordt een nieuwe functie gezocht.
Woonhuis aan de Noordstraat 34 36

Update februari 2023

Vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit en vanwege het feit dat dit perceel ook deel uitmaakt van het zoekgebied voor de verplaatsing van Market Plaza wordt er momenteel geen uitvoering gegeven aan dit project.

Update Augustus 2022

Eind 2021 heeft een ontwikkelaar zich gemeld om het perceel Noordstraat 34-36 om te vormen naar een restaurantfunctie in combinatie met kunst. Na een ontwikkeltraject van een aantal maanden is de initiatiefnemer helaas tot de conclusie gekomen dat zijn beoogde project financieel onhaalbaar was. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen en bovendien zal de gemeente dit perceel zelf ‘in de markt’ moeten zetten, gelet op het feit dat gemeenten eigendommen niet meer 1 op 1 mogen verkopen, verhuren en verpachten.

Projectinformatie

In de door de raad vastgestelde kaders bij de Dorpsvisie is voor de herontwikkeling van het gebouw een richtinggevende uitspraak gedaan. De raad geeft aan dat het pand (de panden) de karakteristieke uitstraling dient te behouden, waarbij de boerderijwoning omgevormd kan worden naar een uniek en vernieuwend horecaconcept en een koppeling kan worden gemaakt met kunst.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche