Bijeenkomst herinrichting Torenweg Nieuw-Haamstede: 19 juli (voor genodigden)

25 juli 2024

Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en elektrakabel vervangen. Deze noodzakelijke werkzaamheden bieden onze gemeente een mogelijkheid om de inrichting aan te passen volgens de richtlijnen die horen bij een 30 kilometerzone.
de Torenweg met aan beide zijden bomen en woningen

Graag willen wij de ‘omgeving’ op 19 juli 2022 nader informeren over gemaakte ontwerpkeuzes en de planning. 

Kabels en leidingen

Een aantal maanden geleden hebben Evides en Stedin aangegeven, dat de nieuwe kabels en leidingen (elektra en water) onder de huidige rijbaan komen te liggen en dat er stukjes groen moeten worden gerooid om de oude asbest cement waterleiding in de huidige berm te verwijderen. Kabels en leidingen kunnen alleen onder open verharding (klinkers) worden aangelegd. Asfalt is een zogenaamde gesloten verharding. Het huidige asfalt zal dan ook worden vervangen door klinkers. 

Ontwerptekeningen

Dit deel van de Torenweg moest nog ingericht worden volgens die richtlijnen die gelden voor een 30 kilometerzone. Op basis van het bovenstaande zijn wij met Bureau Juust en de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede aan de slag gegaan met diverse inrichtingsvarianten. Bij het ontwerpen hebben we rekening gehouden met aspecten als groen, geluid, natuur en verkeer. Daaruit is een voorkeursvariant voortgekomen, waarna we vervolgens hebben ingezoomd op kruispuntoplossingen en snelheidsremmende maatregelen. 

Bijeenkomst

Met het oog op de voortgang en beoogde uitvoeringsperiode (november 2022 tot en met april 2023) willen we omwonenden op 19 juli 2022 in de Torenhoeve graag informeren over de ontwerpkeuzes voor de Torenweg. We starten om 19.00 uur en eindigen uiterlijk 20.30 uur. De bijeenkomst start met een plenaire presentatie van circa een half uur, waarna u aan een aantal aparte tafels aan medewerkers van de gemeente en Bureau Juust nog nadere vragen kunt stellen en zo nodig input kunt geven voor het vervolgproces. De bijeenkomst is toegankelijk voor genodigden.