Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

beeld van de locatie

Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
Laptop, beeldscherm, tablet en smartphone met beeld van promotiefoto

Positionering Burgh-Haamstede

In de Dorpsvisie wordt een ruimtelijk programmatische toekomst geschetst van alle verschillende kernen. Elke kern heeft een eigen identiteit.
visual van mobiliteitshub

Pilot Mobiliteitshub

Vanuit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede volgt de wens om de dorpsas meer als verblijfsgebied in te richten. Hierbij willen we doorgaand verkeer uit de kern weren.
fietspad Kloosterweg

Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties.
molen met beschildering

Kunst en Cultuur

De kern van de opgave ligt vooral in het bundelen van de belangen en de energie van de verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel.
Noordstraat 34 36

Herontwikkeling Noordstraat 34-36

De locatie is in eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland en is in brede zin onderdeel van het plangebied ‘Kop van Haamstede’. Voor de locatie wordt een nieuwe functie gezocht.