Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

 • Inkijk in de Noordstraat, richting de Ring.

  Herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat

  Eind 2022 hebben wij het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede ter inzage gelegd, met als streven om dit na verwerking van zienswijzen in maart 2023 te laten vaststellen door de raad.
 • verkeersbord hub-halte

  Proef met openbaar vervoer in Burgh-Haamstede

  Vanuit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede volgt de wens om de dorpsas meer als verblijfsgebied in te richten. Hierbij willen we doorgaand verkeer uit de kern weren.
 • woningen in aanbouw Platboslaan

  Woningbouwontwikkeling met Zeeuwland

  De gemeente en Zeeuwland hebben de laatste maanden overleg gevoerd. Daaruit is voortgekomen dat Zeeuwland op 3 locaties in Burgh-Haamstede 21 levensloopbestendige huurwoningen mag bouwen.
 • de Torenweg met aan beide zijden bomen en woningen

  Herinrichting deel Torenweg

  Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en elektrakabel vervangen. De nieuwe kabels en leidingen komen onder de huidige rijbaan te liggen. Stukjes groen worden gerooid om de oude asbest cement waterleiding te verwijderen. Deze noodzakelijke werkzaamheden bieden onze gemeente de mogelijkheid om de inrichting van dit deel van de Torenweg aan te passen volgens de richtlijnen die horen bij een 30 kilometerzone.
 • beeld van de locatie Bernhardstraat

  Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

  Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
 • Laptop, beeldscherm, tablet en smartphone met beeld van promotiefoto

  Positionering en landschapspark Burgh-Haamstede

  In de Dorpsvisie wordt een ruimtelijk programmatische toekomst geschetst van alle verschillende kernen. Elke kern heeft een eigen identiteit.