Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
beeld van de locatie

Update Augustus 2022

Het eerste half jaar van 2022 heeft onze gemeente, in samenspraak met een projectgroep, gewerkt aan een prijsvraag c.q. leidraad voor de ontwikkeling van minimaal 6 en maximaal 10 woningen op het perceel hoek Bernhardstraat/Julianastraat. Voor het segment goedkope en middel dure koop. De projectomschrijving met onder meer stedenbouwkundige uitgangpunten is in principe gereed.

In het najaar van 2022 schrijft de gemeente aan het procesgedeelte van de prijsvraag, zodat ontwikkelende partijen weten onder welke voorwaarden men kan inschrijven. Voordat de prijsvraag daadwerkelijk wordt gepubliceerd, zal er nog een oplossing moeten komen voor het stikstofvraagstuk dat speelt op en rond het perceel.

Tevens zijn er in de eerste helft van 2022 afspraken gemaakt met de eigenaar van het stukje perceel dat direct grenst aan deze locatie. Er zal een grondruil plaatsvinden. Deze eigenaar krijgt de mogelijkheid om ook een woning te realiseren.
 

Projectinformatie

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren. Op de naastgelegen gemeentelijke grond is eveneens ruimte voor een beperkt aantal woningen. Beide percelen zijn echter op een ‘onhandige’ manier verkaveld. De gemeente wil in overleg en (indien mogelijk) in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer een integraal plan voor woningbouw ontwikkelen op de hoek Bernhardstraat/Julianstraat.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche