Woningbouw Irenestraat en Sluispad

Onze gemeente en Zeeuwland hebben afgesproken om zes woningen te bouwen aan de Irenestraat en zeven woningen aan het Sluispad.
woningen in aanbouw Platboslaan

Update januari 2024

Onze gemeente en Zeeuwland hebben afgesproken om zes woningen te bouwen aan de Irenestraat en zeven woningen aan het Sluispad. Allemaal sociale huurwoningen. Eerst moeten de vergunningen definitief zijn en daarna bereiden we de bouwwerkzaamheden verder voor. Dat is ook het moment waarop we beslissen in welke straat we eerst aan de slag gaan. We hopen uiteindelijk op beide locaties rond de zomer van 2024 te starten met de bouw. Het is de bedoeling dat bewoners eind 2024 in de woningen kunnen trekken.

Update februari 2023

De afgelopen maanden hebben wij met Zeeuwland gewerkt aan het opstellen van ‘ruimtelijke onderbouwingen om in het 2e kwartaal van 2023 te kunnen starten met de ruimtelijke procedure om de bouw van de woningen aan de Irenestraat (6), Sluispad (7) en Platboslaan (8) mogelijk te maken.

Uitdaging is het stikstofvraagstuk. Momenteel worden alle berekeningen uitgevoerd en op basis daarvan voeren we overleg met de provincie over een mogelijke vergunningaanvraag en ‘salderen’. Dat laatste betekent het inzetten van verduurzaming van woningen van Zeeuwland. 

Het 2e kwartaal van 2023 gaan de gemeente en Zeeuwland een koop- en realisatieovereenkomst sluiten en nadere afspraken maken over de taakverdeling in de verdere voorbereiding en bouw van de woningen, waarbij nog steeds het streven is eind 2023, begin 2024 te starten met de werkzaamheden.

Update Augustus 2022

De gemeente investeert mee om de drie locaties bouw- en woonrijp te maken. De komende periode gebruiken beide partijen om de ontwerpen van de woningen verder uit te werken. Ook de projectgroep (onder leiding van de gemeente) en de werkgroep (onder leiding van de dorpsraad) wonen, waarin professionals en betrokkenen met elkaar samenwerken om uitvoering te geven aan het onderdeel wonen uit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede, staan achter de plannen. 

Projectinformatie

Vanuit de Dorpsvisie is er een wens om nieuwbouw te realiseren in Burgh-Haamstede. Al lange tijd zijn Zeeuwland en de gemeente hierover met elkaar in gesprek. Het beoogde resultaat is zeven woningen aan het Sluispad, zes woningen aan de Irenestraat en acht woningen aan de Platboslaan. Zeeuwland heeft bovendien de belofte gedaan om evenveel woningen voor starters in de verkoop te doen uit de bestaande woningvoorraad. We streven ernaar om zo veel als mogelijk van deze woningen in Burg-Haamstede te verkopen. We zorgen hiermee voor een betaalbaar aanbod voor starters in Burgh-Haamstede.