Burgh-Haamstede test mobiliteitshub als openbaar vervoer systeem voor de toekomst

18 mei 2024

Zeeland ontwikkelt een nieuw mobiliteitssysteem. Het nieuwe systeem zet in op minder haltes, snellere buslijnen en goed voor- en natransport van en naar centrale haltes. Provincie en gemeenten zoeken samen naar maatwerk. Schouwen-Duiveland denkt hier graag in mee. Het plan uit de dorpsvisie om de dorpsas in Burgh-Haamstede naar een verblijfsgebied om te vormen, is de aanleiding met elkaar na te denken over het toekomstig openbaar vervoer in het dorp voor inwoners en bezoekers. De samenwerkende partijen gaan daarom een mobiliteitshub testen. Uitgangspunt is dat het openbaar vervoer niveau hetzelfde blijft, zodat iedereen gemakkelijk van deur tot deur kan reizen. De vorm verandert wel.

Idee van en voor het dorp

De Provincie Zeeland, Connexxion, gemeente en de projectgroep, met daarin enkele betrokken dorpsbewoners, dorpsraad en ondernemersvereniging, hebben samen nagedacht over hoe ze invulling willen geven aan de proef. De partijen denken dat de sleutel voor succes ligt in het creëren van een centrale plek in het dorp waar verschillende vormen van mobiliteit bij elkaar komen. Dit noemen ze een mobiliteitshub. De doorgaande busroute verdwijnt tijdens deze periode (tijdelijk) uit het dorp. Deze proef past ook in de uitwerking van de dorpsvisie, waarin inwoners en ondernemers in Burgh-Haamstede met elkaar afgesproken hebben dat de dorpsas een verblijfsgebied moet zijn waar de auto te gast is. In dat beeld horen ook geen grote lijnbussen meer thuis. Maar het is wel belangrijk dat er een openbaar vervoersysteem blijft, zodat iedereen gemakkelijk en snel van deur tot deur kan reizen. 

Hoe ziet de hub er uit?

Deze eerste versie van de mobiliteitshub in Burgh-Haamstede is een basisversie, nu er sprake is van een proef. De hub wordt aangelegd aan de Kriekemeet. De Connexxion bus stopt op deze locatie. Vanaf dat punt kunnen reizigers met hun eigen vervoersmiddel de kern in reizen, maar er zullen ook andere vormen van mobiliteit aangeboden worden. Denk bijvoorbeeld aan een deelauto van SD op Weg. Van groot belang is dat we de komende periode werken aan gepast voor- en natransport voor mensen, die daar behoefte aan hebben, aangezien alle andere haltes tijdens de proef niet worden aangedaan door Connexxion. 
Tijdens de proefperiode halen de partijen ook ervaringen van reizigers op over de locatie, de vervoersvormen die aangeboden worden, zodat ze aan het einde van de periode benut kunnen voor een advies over de geschikte definitieve locatie(s) voor een hub en alles wat daarbij aan voorzieningen noodzakelijk is. In de proef wordt door de gemeente een kleine € 100.000 geïnvesteerd.

Extra in- en uitstap mogelijkheid?

De provincie Zeeland heeft de gemeente, na afstemming met Connexxion, verzocht om in het andere deel van de kern Burgh-Haamstede een of meerdere haltes te behouden om de reizigers daar te faciliteren. De mogelijkheid wordt nader onderzocht, waarbij we specifiek de mogelijkheid bezien een bestaande halte nabij Westenschouwen in te zetten als in- en uitstap locatie.