College stelt aangepast Definitief Ontwerp centrum Haamstede vast

18 april 2024

Op 19 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het aangepaste Definitief Ontwerp voor de herinrichting centrum Haamstede vastgesteld. In het ontwerp is de halfverharding grotendeels vervangen door natuursteen. Verder is in het ontwerp de situering van de terrassen aan de noordelijke Ring vastgelegd.

Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad het Definitief Ontwerp voor de herinrichting centrum Haamstede vastgesteld. Daarbij heeft de raad een amendement aangenomen, waarin onder meer is bepaald zoveel mogelijk natuursteen toe te passen in plaats van halfverharding. In dat Definitief Ontwerp was ook een arcering opgenomen voor de beoogde terrasruimte aan het noordelijke deel van de Ring. De afgelopen periode hebben we enkele overleggen georganiseerd met de horecaondernemers aan de Ring.

Naar aanleiding van het amendement van 28 september 2023 hebben we het ontwerpbureau en onze aannemer (Van Gelder) verzocht om het Definitief Ontwerp zoveel mogelijk aan te passen en de halfverharding te vervangen voor natuursteen. Dat is gelukt. Slechts in afwerking rondom de bomen en op het Slotplein wordt nog halfverharding toegepast. Het Slotplein wordt qua uitstraling op deze manier ook een bijzondere plek in het plangebied. Door dit plein juist in afwijkend materiaal aan te leggen, krijgt dit pleintje (en doorzicht richting het slot) de aandacht die het verdient. U kunt het aangepast Definitief Ontwerp via de knop hieronder downloaden (waarbij we aantekenen dat niet alle beelden zijn aangepast aan de variant natuursteen).

Definitief ontwerp

De horecaondernemers aan het noordelijke deel van de Ring zijn op 10 oktober 2023 akkoord gegaan met de situering en oppervlakte van de terrassen na herinrichting van het centrumgebied. De terrassen blijven aan de gevel gesitueerd en de exploitanten kunnen minimaal het aantal vierkante meters terras exploiteren, dat nu ook vergund is. Aan de overzijde van de noordelijke Ring is het mogelijk om een terras in de zomerperiode te exploiteren. Deze terrassen mogen van 1 april tot 1 november geopend zijn, maar windschermen en andere vaste voorzieningen mogen niet geplaatst worden. Die (extra) terrasruimte kan voorzien in de behoefte om ook aan de overzijde van de loop- en fietsstrook gasten te ontvangen. 

Vanaf januari 2024 gaan we samen met aannemer Van Gelder aan de slag met het opstellen van het Uitvoeringsontwerp voor herinrichting van het centrumgebied. Op korte termijn wordt ook het ontwerp Verkeersbesluit voor het centrumgebied ter inzage gelegd.