College stelt planning en communicatieplan vast

18 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november ingestemd met de detailplanning en het communicatieplan, horende bij de uitvoering van de dorpsvisie.

In de gedetailleerde planning worden de projecten, zoals genoemd in het procesvoorstel, verder ‘in de tijd’ uitgewerkt. De projecten vertonen een sterke onderlinge samenhang. In de planning hebben we ook de samenhang tussen projecten zo goed mogelijk geborgd, bijvoorbeeld door vier verschillende clusters van projecten te maken. Via bijgevoegde link kunt u meer lezen over de planning. Hierbij geldt dat er sprake is van een dynamisch document, waarbij planningen zo nodig op ieder moment aangepast kunnen worden.

In de planning is nog geen rekening gehouden met de projecten die door de gemeente raad op 12 november 2020 zijn toegevoegd aan de projectenlijst voor Burgh-Haamstede. Het betreft in totaal zeven projecten, waarvoor in zowel 2021 als 2022 € 250.000 beschikbaar is. Wij zullen die projecten te zijner tijd verwerken in de planning.

Dit communicatieplan gaat over de algemene communicatie voor het realiseren van de dorpsvisie. Per (sleutel)project zal er een specifieke communicatie agenda met bijbehorende middelen ontwikkeld worden. Tenslotte heeft de herinrichting van de centra een andere communicatie impact dan de uitvoering van bijvoorbeeld een verkeersonderzoek. Het communicatieplan heeft tot doel dat onze ‘stakeholders’ weten welke projecten wanneer opgepakt worden, welke budgetten hierbij horen en op welke wijze input gegevens kan worden tijdens het planproces.