Definitieve kaders uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede en financiële ondersteuning werkgroepen

12 juli 2024

Op 21 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de definitieve kaders voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld. Vervolgens heeft de raad in november middelen vrijgemaakt voor ondersteuning van dorpsraad en ondernemersvereniging bij de uitvoering van de dorpsvisie.

Via onderstaande link vindt u de door de raad op 21 oktober 2021 vastgestelde kaders voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede, inclusief antwoordnotitie. U dient vooral de bovenste vier stukken onder agendapunt 19 te raadplegen. Daar vindt u ook de definitieve kaders (met in geel wijzigingen) en de antwoordnotitie:

Stukken Raadsvergadering

Verder heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsvergadering op 11 november besloten om een bedrag van € 15.000 te reserveren voor de ondersteuning van werkgroepen die door de dorpsraad worden opgericht. Deze ondersteuning ziet vooral op verslaglegging, huur van faciliteiten en het incidenteel inhuren van externe deskundigheid. Voor de ondernemersvereniging wordt ook € 15.000 gereserveerd voor ondersteuning van hun werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de dorpsvisie.

In december 2021 vergadert de raad over het door het college in september 2021 vastgestelde procesvoorstel voor uitvoering van de dorpsvisie.