Diverse infrastructurele maatregelen Nieuw-Haamstede

18 april 2024

In het kader van de zogenaamde ‘overige projecten’ heeft de stuurgroep Burgh-Haamstede onlangs besloten om drie infrastructurele projecten in Nieuw-Haamstede uit te voeren. Het betreft werkzaamheden aan de kruising Badweg/Kloosterweg, de Wilgenweg/Strandweg/Badweg en de kruising Vertonsweg/Kloosterweg.

De afgelopen periode hebben we de maatregelen samen met de aannemer uitgewerkt. Grofweg betekent dit per deelgebiedje het volgende:

Kruising Badweg - Kloosterweg

KRUISING BADWEG/KLOOSTERWEG

We maken een zogenaamde ‘poortconstructie’ bij de kruising Kloosterweg/Badweg, waarbij we tevens het bord bebouwde kom vóór de kruising plaatsen, komende vanuit de richting Burgh-Haamstede. Dit was in het verleden ook het geval. We brengen een plateau (12 cm) aan van rode kleurvaste betonstraatstenen om aan te geven dat er een 30-kilometer zone begint. Hierdoor wordt de kruising gelijkwaardig (voorrang is dan geregeld). Door het aanpassen van de bebording wordt het fietspad tussen de kruising Kloosterweg/Badweg en de kruising bij het Fletcher Duinhotel een voetpad. Op de rijbaan maken we vanaf de kruising Kloosterweg/Badweg tot aan de rotonde Torenweg/Korenbloemlaan aan weerszijden een suggestiestrook voor fietsers. De overbodige belijning (o.a. de asmarkering) stralen we weg.

Strandweg

WILGENWEG/STRANDWEG/BADWEG

We brengen langs de gehele Strandweg en de Badweg aan beide zijden van de weg suggestiestroken voor fietsers aan. Dit zorgt voor een visuele versmalling van de rijbaan, hetgeen invloed heeft op de snelheid van gemotoriseerd verkeer en fietsers hebben min of meer een plek voor zichzelf. Voordat we suggestiestroken voor fietsers aanbrengen voeren (groot) onderhoud uit aan het eerste deel van de Strandweg en de Wilgenweg.

Kruising Vertonsweg - Kloosterweg

KRUISING VERTONSWEG/KLOOSTERWEG

Het plateau wordt zodanig ingericht dat langzaam verkeer komend vanuit de Vertonsweg en/of met de bestemming Vertonsweg veiliger de kruising kan oversteken. We brengen een plateau (12 cm) aan van rode kleurvaste betonstraatstenen. De haaientanden, komende vanuit de Vertonsweg, blijven we toepassen. Om opstoppingen op het fietspad langs de Kloosterweg, door fietsers die over willen steken naar de Vertonsweg, tegen te gaan, brengen we een opstelplaats aan door het fietspad te verbreden richting de rijbaan. Daarmee wordt de rijbaan ter plaatse van de kruising versmald.

De beoogde werkzaamheden aan de Torenweg hebben we voorlopig opgeschort, nu we met Evides en DNWG nog in overleg zijn over het vervangen van een waterleiding en elektrakabels. We proberen hier zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te maken.

De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd door M.J. Oomen, voor wat betreft asfalt- en belijningswerkzaamheden in nauwe samenwerking met KWS. De werkzaamheden aan de kruising Vertonsweg/Kloosterweg starten rond 31 mei 2021 en worden ruimschoots tevoren aangekondigd. De werkzaamheden nemen twee weken in beslag. Asfalt- en belijningswerkzaamheden aan de Wilgenweg, Strandweg en Badweg zijn in de week van 7 juni gepland. Tot slot wordt de kruising Kloosterweg/Badweg aangepast (inclusief de belijning en verkeerssituatie tot aan de rotonde met de Korenbloemlaan) vanaf half juni. De aannemer verwacht ook voor deze werkzaamheden circa twee weken nodig te hebben. Er zullen tijdelijke verkeersmaatregelen zijn om het verkeer zo goed en veilig mogelijk te ‘begeleiden’.