Dorpsquiz: de vragen en antwoorden

18 mei 2024

Op 16 september hebben we met diverse belangstellenden online een dorpsquiz gespeeld. Was u niet in de gelegenheid mee te doen? De vragen en antwoorden zijn nu beschikbaar.
schermprint van Kahoot met uitslag quiz

De deelnemers aan de quiz hebben een leuke avond gehad. De quiz is uiteindelijk gewonnen door Ron Brink. Graag willen we een ieder in de gelegenheid stellen om de quizvragen nog eens door te lopen. Wilt u de antwoorden controleren? Dat kan via het antwoordendocument.

De dorpsquiz past in een rijtje van participatiemiddelen om inwoners en ondernemers te betrekken bij de verdere voorbereiding en uitvoering van projecten voortvloeiend uit de dorpsvisie. Klik hier om de pagina met opgaveformulier te komen. Via het formulier kunt u aangeven of u alleen informatie wilt ontvangen over de Dorpsvisie of ook wilt deelnemen in 1 of 2 projectgroepen.