Invulling werkgroepen bekend

18 april 2024

De stuurgroep uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede heeft onlangs de invulling van de werkgroepen voor diverse sleutelprojecten vastgesteld.

Het betreft de werkgroepen voor de verkeersstudie, de landschappelijke en cultuurhistorische analyse en de programmatische aanpak centra Burgh en Haamstede.

De werkgroep leden zijn door de gemeente persoonlijk op de hoogte gesteld met een brief, waarin de deelname wordt bevestigd.

De lijst met deelnemers kunt u hier terugvinden. In de lijst zijn ook de stuurgroep en de projectgroepen opgenomen.