Kinderen van OBS De Kirreweie en CBS Onder de Wieken presenteren geluksmomenten

18 april 2024

Op donderdag 6 oktober hebben de kinderen van De Kirreweie en Onder de Wieken voorstellen voor geluksmomenten gepresenteerd aan een deskundige jury. Vijf groepen van alle leeftijden, elk samengesteld uit leerlingen van zowel De Kirreweie als Onder de Wieken, hadden prachtige plannen gemaakt.
kinderen in staan in het klaslokaal en hoeren de uitslag van het geluksmoment

De geluksmomenten vormen een onderdeel van het programma van de uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede. De gedachte achter de geluksmomenten is dat kinderen ideeën uitwerken voor hun eigen leeftijdscategorie, waarmee zij Burgh-Haamstede leuker en leefbaarder kunnen maken. Veel eisen zijn er niet. De ideeën moeten binnen de bebouwde kom uitgevoerd worden, jaren meegaan en openbaar toegankelijk zijn.

De beste ideeën zullen volgend worden uitgevoerd. De gemeente heeft daarvoor budget gereserveerd en bekijkt de komende weken op welke locatie(s) de ideeën daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

De groepen hadden grootse plannen. Een groep had een pumptrack bedacht en een andere groep had een kartbaan uitgewerkt. Dit zijn goede plannen, maar een pumptrack wordt binnenkort al in Renesse gerealiseerd. Een kartbaan is op zo’n korte termijn en met het beschikbare budget niet te realiseren.

De andere drie groepen hebben leuke speelvoorzieningen bedacht met bijvoorbeeld een klimhut, een kabelbaan, een waterspeelplaats en nog veel andere elementen. De jury kon uit de voorstellen niet goed kiezen en wees geen winnaar aan. De pumptrack en de kartbaan vielen af, maar uit de andere voorstellen zal een keuze worden gemaakt. 
De komende weken gaat de jury de keuze laten dus uitwerken en op zoek naar een goede locatie. Die keuze zal met de kinderen worden besproken, voordat deze wordt uitgevoerd. 

kinderen presenteren hun geluksmoment
Groep kinderen rondom een tafel waar enkele kinderen hun geluksmoment presenteren