Kleine aanpassingen kruising Kloosterweg/Vertonsweg

18 april 2024

Aannemer M.J. Oomen zal op verzoek van de gemeente op korte termijn enkele kleine aanpassingen doen aan de kruising Kloosterweg/Vertonsweg.
Kruising Vertonsweg - Kloosterweg

Met speciale paaltjes wordt extra aandacht gegeven aan het feit dat er schampblokken naast de rijbaan liggen. Verder wordt de bebording richting het kruispunt aangepast, zoals een bord dat aangeeft dat er een wegversmalling aan komt. Dit alles om de verkeersveiligheid te verbeteren.