Korte terugblik: inloopavond herinrichting Kloosterweg (16 mei)

19 september 2023

Op dinsdag 16 mei hebben belanghebbenden en belangstellenden in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het concept Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Kloosterweg te bekijken en beoordelen. Er waren gedurende de inloopavond zo’n 75 mensen aanwezig.

Er was sprake van een nuttige bijeenkomst, waarin veelal positieve signalen zijn afgegeven, maar een aantal mensen ook wat nadere aandachtspunten voor de verdere uitwerking hebben meegegeven. We gebruiken de komende weken om een samenvatting te maken van input van de aanwezigen en beoordelen dan welke punten we wel en niet kunnen verwerken. Bij de verwerking van opmerkingen moeten we onder meer rekening houden met de kadastrale grenzen, voorwaarden van de provincie, Waterschap en de kabel- en leidingbeheerders en staat behouden van zoveel mogelijk groen hoog op de lijst. Dit alles met als einddoelstelling om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

U kunt via onderstaande link de concept tekeningen en de belangrijkste uitgangspunten/aanpassingen (nogmaals) bekijken. Daarbij horen onder meer de volgende belangrijke kanttekeningen:

  • Er is sprake van een concept definitief ontwerp, waarbij ook de meest recente aanpassingen uit overleggen met provincie, Waterschap en DNWG (kabels en leidingen) nog niet zijn verwerkt;
  • In de concept tekeningen is ter hoogte van de Vertonsweg sprake van doorkruising van een perceel van een derde, waarover nog gesprekken worden gevoerd;
  • Het definitief ontwerp moet in september/oktober 2023 nog worden vastgesteld door de gemeenteraad (zo nodig in combinatie met extra financiële middelen);
  • Uitvoering van de werkzaamheden start op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2024, aangezien we ook nog een aantal procedures moeten doorlopen.

Wij doen ons best zoveel mogelijk opmerkingen van bezoekers van de inloopavond te verwerken, maar houden daarbij altijd het algemeen belang en hierboven genoemde randvoorwaarden in het oog.

Concept definitief ontwerp inloopavond Kloosterweg - deel 1

Concept definitief ontwerp inloopavond Kloosterweg - deel 2

Samenvatting ontwerp inloopavond Kloosterweg