Laatste sessie project- en werkgroep strategisch programma

18 april 2024

Op 13 april 2021 is de project- en werkgroep strategisch programma voor het laatst bij elkaar gekomen. De Teams-vergadering is nu beschikbaar.

De sessie start met een korte presentatie van R. de Weijer van het Kadaster, waarin de uitkomsten en aanbevelingen uit de concept rapportage worden gedeeld. Vervolgens krijgen de aanwezigen volop de mogelijkheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. De sessie eindigt met een aantal korte huishoudelijke mededelingen en doorkijk voor de komende maanden, richting besluitvorming door de raad.

We benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.