Laatste sessie project- en werkgroep verkeersstudie online

18 april 2024

Op 6 april 2021 is de project- en werkgroep verkeersstudie voor het laatst bij elkaar gekomen. De Teams-vergadering is nu beschikbaar.

In de sessie wordt de prioritering en planning op hoofdlijnen doorgenomen en krijgen de aanwezigen nog eenmaal de gelegenheid te reflecteren op de antwoordnotitie van Juust en het proces dat we de afgelopen maanden doorlopen hebben.

We benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.