Nadere besluiten over herinrichting Kloosterweg

12 juli 2024

Op 16 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders nog enkele nadere besluiten genomen over de herinrichting Kloosterweg in Burgh-Haamstede, waarna de raad in februari 2024 aan de beurt is om deze beslispunten te behandelen.

Op 28 september 2023 heeft de raad het Definitief Ontwerp voor herinrichting Kloosterweg Burgh-Haamstede vastgesteld. In dat raadsvoorstel is aangekondigd om voor eind 2023 een uitgebreide omgevingsvergunning aan te vragen om uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken. De aanvraag is medio december 2023 ingediend en gepubliceerd. De procedure kan pas worden vervolgd als er een ontwerpverklaring van geen bedenkingen door de raad wordt verleend. Als de raad deze verklaring afgeeft, dan gaat de ontwerp omgevingsvergunning begin maart 2024 ter inzage.

Verder hebben wij de laatste maanden gewerkt aan het opstellen van een ontwerp verkeersbesluit voor de Kloosterweg (maximaal 30 kilometer per uur in de bebouwde kom en 60 kilometer buiten de bebouwde kom). Ook doen wij een voorstel tot aanpassing van de komgrens nabij de Badweg. Het verkeersbesluit is een bevoegdheid van het college, de aanpassing van de komgrens van de raad. We hopen beide besluiten begin maart ter inzage te leggen.

Tot slot hebben we uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de (levensduur van de) huidige wegconstructie van de Kloosterweg. Aan de hand van de rapportage hebben wij een inschatting gemaakt van de benodigde extra investeringen in de rijbaan van de Kloosterweg, nu op diverse wegvakken meer nodig is dan 'levensduur verlengend' onderhoud. We vragen de raad een aanvullend krediet van € 600.000 vrij te maken voor deze werkzaamheden.

De nadere besluitvorming over de herinrichting Kloosterweg draagt uiteindelijk bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid binnen het gehele wegprofiel en de staat van onderhoud van de rijbaan. Hierdoor zijn de komende jaren geen werkzaamheden meer nodig en wordt de gehele weg integraal, toekomstbestendig en duurzaam ingericht.

beeld van de Kloosterweg met tekst: Kloosterweg Burgh-Haamstede - Optimalisatie verkeersveiligheid