Onderzoek pilot hubs Burgh-Haamstede

17 april 2024

In 2023 onderzocht onderzoeksbureau I&O het gebruik van de hubs in Burgh-Haamstede.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2024 de resultaten van het onderzoek naar de gemeenteraad gestuurd.
Beeld van de Noordstraat met verkeer

Waarom zijn er hubs aangelegd?

Samen met de Provincie Zeeland hebben we sinds begin 2023 twee mobiliteitshubs in gebruik in Burgh-Haamstede. We testen hiermee het nieuwe publiek vervoerssysteem dat binnen onze provincie ingevoerd wordt de komende jaren.
Tegelijkertijd willen we de dorpsas in Burgh-Haamstede omvormen tot een verblijfsgebied (auto te gast) door de doorgaande busroute van de dorpsas te halen. Daarmee willen we overlast (geluid, trillingen) verminderen en de verkeersveiligheid verhogen.

Wat is er veranderd na invoering van de hubs?

De lijnbus stopt tijdens de pilot alleen op de mobiliteitshubs en rijdt niet meer over de dorpsas. De Kriekemeet is een sobere mobiliteitshub. De Kraaijensteinweg is een in- en uitstap locatie zonder voorzieningen. Vanaf de Kriekemeet kunnen reizigers overstappen op andere vervoersmiddelen, zoals de deelfiets en deelauto. Tijdens de uitvoering van de pilot konden reizigers gebruik maken van de haltetaxi. Later werd dit de flextaxi (vanaf augustus 2023). Met de flextaxi hebben alle reizigers in de Kop van Schouwen, naast het bestaande openbaar vervoer, een extra manier om te reizen.

Wat heeft het bureau onderzocht?

I&O Research onderzocht de mening van inwoners, busreizigers en toeristen in Burgh-Haamstede over de buslijnen, mobiliteitshubs en de situatie op de dorpsas in de oude situatie en de nieuwe situatie, toen de hubs werden gebruikt.  

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten uit het onderzoek (zie knop hieronder) kunnen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het nieuw publieke vervoersysteem in Zeeland in het algemeen en de gewenste hubs en ondersteunende voorzieningen en vervoersmiddelen (zoals de flextaxi) op Schouwen-Duiveland. 

Resultaten onderzoek pilot mobiliteitshubs Burgh-Haamstede