Opname bijeenkomst project- en werkgroep landschappelijke analyse beschikbaar

18 april 2024

De project- en werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse is op 15 januari 2021 bij elkaar geweest om met elkaar digitaal door het plangebied te fietsen. Na de presentatie van Bureau B+B is nu ook de Teams opname van deze sessie beschikbaar.

De leden van de werkgroep hebben grotendeels ingestemd met vrijgave van deze Teams opname, met dien verstande dat een deelnemer dit niet op prijs stelt. Deze inbreng is uit de opname gehaald.

We willen wel graag benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.