Opname bijeenkomst project- en werkgroep strategische aanpak centra (19 februari) beschikbaar

18 april 2024

De project- en werkgroep strategische aanpak centrum is op 19 februari 2021 digitaal bijeen geweest. De leden van de project- en werkgroep hebben ingestemd met vrijgave van deze Teams opname.

We willen wel graag benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan

Er is een verslag gemaakt van de bijeenkomst:

De opname start hieronder: