Opname project- en werkgroep landschappelijke analyse online

18 april 2024

De gecombineerde project- en werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse is op 10 maart 2021 online bij elkaar gekomen. De Teams-opname van deze sessie is inmiddels voor een ieder beschikbaar.

De bijeenkomst start met een aantal procesmatige aandachtspunten en afspraken, waarna Gert-Jan Wisse van Bureau B+B de aanwezigen nog even kort meeneemt in de belangrijkste aanpassingen van de rapportage. Tenslotte krijgen alle aanwezigen ruimschoots de mogelijkheid hun aandachtspunten te delen met de andere project- en werkgroep leden, waarna op diverse punten discussie volgt.

We benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.