Presentaties herinrichting centrum Haamstede en Kloosterweg Burgh-Haamstede

17 mei 2024

Op 4 september 2023 organiseren we van 19.30 tot 20.45 uur een openbare informatiebijeenkomst over de herinrichting centrum Haamstede en de herinrichting van de Kloosterweg in Burgh-Haamstede. Daarbij komen niet alleen elementen als groen en bestrating aan bod, maar staan we ook uitgebreid stil bij alle verkeerskundige aandachtspunten.
Impressie Noordstraat Burgh-Haamstede

In maart 2023 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas Burgh-Haamstede vastgesteld als leidraad voor de nadere uitwerking van de herinrichting van diverse deelgebieden in Burgh-Haamstede. Op basis van het stedenbouwkundig plan hebben we in de eerste helft van 2023 gewerkt aan een Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Haamstede (Noordstraat, Ring en deeltje Weststraat). 

In diezelfde periode hebben we ook het ontwerp voor de herinrichting Kloosterweg Burgh-Haamstede verder uitgewerkt. Naast een ontsluitingsweg van/naar de N57 is de Kloosterweg ook een belangrijke fietsroute en een recreatieve verbinding. In het Definitief Ontwerp zijn de uitgangspunten die de gemeenteraad in het Voorlopig Ontwerp in maart 2023 al heeft vastgelegd, grotendeels in stand gebleven en verder gedetailleerd qua materiaalkeuze en snelheidsregime. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom op 4 september 2023 om 19.30 in de burgerzaal van het gemeentehuis.