Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede

18 april 2024

Op 13 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld.

Dit procesvoorstel is vervolgens door de gemeenteraad behandeld in een commissievergadering op 15 oktober 2020. De gemeenteraad heeft uiteindelijk aangegeven dat het voorstel in lijn is met een in januari 2020 ingediende motie over de programmatische aanpak van alle werkzaamheden in Burgh-Haamstede.

stapel documenten

Het procesvoorstel is een uitvloeisel van diverse procedurele uitgangspunten in de dorpsvisie Burgh-Haamstede en bevat onder meer de organisatiestructuur voor de uitvoering van de diverse projecten en een grove planning van de sleutelprojecten. Tevens bevat het document een opzet voor een communicatieplan.

Procesvoorstel downloaden (PDF)