Project- en werkgroepen uitvoering Dorpsvisie van start

18 april 2024

Vorige week zijn de eerste projectgroepen in het kader van de uitvoering Dorpsvisie van start gegaan. Deze week volgt ook de eerste werkgroep.

De projectgroepen bestaan uit gemeentelijke medewerkers, een vertegenwoordiger van dorpsraad en ondernemersvereniging en drie tot vier inwoners. De projectgroep heeft de dagelijkse leiding over het project en laat zich onder meer adviseren door een werkgroep. Afgelopen week zijn we gestart met de projectgroepen Woningbouw Bernhardstraat/Julianastraat en Pilot Mobiliteitshub. Gisteren (24 januari) kwam de projectgroep Kloosterweg voor het eerst bij elkaar. Wat de projectmanagers (tevens voorzitters van de projectgroepen) opvalt, is het enthousiasme, de betrokkenheid en de kennis van de betrokken inwoners en vertegenwoordigers van dorpsraad en ondernemersvereniging. Dit heeft de eerste sessies, die ook in het teken stonden van het informeren over de scope en doelstellingen, veel waardevolle informatie opgeleverd voor het vervolgproces.

Komende donderdag (27 januari) staat de eerste werkgroep op het programma. Dan komt het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan aan de orde, treedt een bestuurder van de dorpsraad op als voorzitter en zal Bureau BplusB inzicht geven in de analyse die tot dusverre is gemaakt.