Raadsbehandeling Gat van de Noordstraat in februari

18 april 2024

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft het presidium besloten om het dossier Gat van de Noordstraat pas in februari 2022 te behandelen in de raad(scommissie).

Het presidium heeft tegelijkertijd besloten om de initiatiefnemer op 10 januari de gelegenheid te geven zijn plannen te presenteren aan de raad: Digitale raadsinformatiebijeenkomst Bouwplan Noordstaete

Alle onderliggende documenten die de raad in februari zal behandelen vindt u hier’. En die stukken kun je hier terugvinden om te uploaden: