Raadsbrief verplaatsing Market Plaza

18 april 2024

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad, onder meer in lijn met de begin 2020 vastgestelde Dorpsvisie Burgh-Haamstede, aanvullende kaders vastgesteld voor uitvoering van die Dorpsvisie. Voor wat betreft Market Plaza is daarbij ingezet op verplaatsing van Market Plaza naar de Kop van Haamstede.

Door de raad is een zoeklocatie vastgesteld voor nieuwbouw. Met de omgeving is gezocht naar een voorkeurslocatie voor de Market Plaza binnen deze zoeklocatie. Dit is niet gelukt. De raad heeft in april 2022 kennis genomen van de resultaten van het participatieproces dat in de eerste maanden van 2022 heeft plaatsgevonden, alsmede de aangeboden handtekeningen/enquête tegen verplaatsing van Market Plaza naar specifiek de Kriekemeet.

Op 28 april 2022 heeft de bijgevoegde raadsbrief inzake de verplaatsing van Market Plaza op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De gemeenteraad heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de raadsbrief terug te vragen. Dat betekent dat de raad in de inhoud van de raadsbrief momenteel geen aanleiding ziet om van standpunt te veranderen en vasthoudt aan verplaatsing van Market Plaza naar de Kop van Haamstede binnen het vastgestelde zoekgebied. Deze locatie wordt dan ook opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Wij zullen ons de komende tijd, in afstemming met de initiatiefnemer, beraden op het vervolgproces.