Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede ter inzage

17 april 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het concept stedenbouwkundig plan en concept beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede van 9 december 2022 tot en met 20 januari 2023 ter inzage liggen.

U kunt de digitale documenten hieronder raadplegen. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. 

Concept Beeldkwaliteitsplan Burgh-Haamstede

Concept Stedenbouwkundig plan Burgh-Haamstede

Het beeldkwaliteitsplan is een middel om te komen tot aangename, gevarieerde en duurzame architectuur en tot een inrichting van de buitenruimte, passend bij het unieke karakter van Burgh-Haamstede. Het stedenbouwkundig plan biedt een concrete uitwerking van de gestelde ambities uit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede en de overige voorstudies en de ontwerprichtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede.
Van 9 december 2022 tot en met 20 januari 2023 kan iedereen een zienswijze geven op het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 
Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van beide plannen. Er is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.