Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dorpsas vastgesteld

18 april 2024

Op 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas Burgh-Haamstede vastgesteld, inclusief een amendement en motie.
Beeld van voorzijde rapport Stedebouwkundigplan Burgh-Haamstede

Op basis van deze plannen gaan we de komende jaren aan de slag met de uitvoering van diverse deelprojecten, te beginnen met het centrum van Haamstede.

In het amendement heeft de gemeenteraad enkele kaders opgenomen, waarmee het college bij de verdere uitwerking van met name het centrum van Haamstede rekening moet houden. In de motie geeft de gemeenteraad aan het college nog enkele aandachtspunten mee rondom de verdere planvorming van de kruisingen Serooskerkseweg/Kloosterweg en Hogeweg/Kraaijensteinweg en de beoogde aanpassing van de situatie bij de Rotonde in Westenschouwen.

Het (nog niet ondertekende) amendement en de motie kunt u hier teruglezen:

Amendement LSD inzake stedenbouwkundig plan

Motie LSD inzake stedenbouwkundig plan