Teams opname project- en werkgroep landschappelijke analyse 31 maart

18 april 2024

De gecombineerde project- en werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse is op 31 maart 2021 online bij elkaar gekomen. De Teams-opname van deze sessie is inmiddels voor een ieder beschikbaar.

Na enkele inleidende woorden van extern projectmanager H. Post wordt door de gemeentelijke projectmanager kort de planning voor de komende maanden geschetst. Vervolgens neemt Gert-Jan Wisse van Bureau B+B ons mee in de belangrijkste wijzigingen in de rapportage, aan de hand van de inhoudelijke input van de project- en werkgroep leden. Daarna krijgt iedereen de mogelijkheid zijn of haar algemene indruk van de rapportage te omschrijven en nog wat laatste aandachtspunten mee te geven. Tot slot staan we stil bij de wijze waarop de bijeenkomst met het dorp (medio april) het beste ingevuld kan worden.

kaart kop van Schouwen met tekst cultuurhistorische en landschappelijke analyse en kernwaarden''

We benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.