Verlenging pilot mobiliteitshub(s) Burgh-Haamstede

17 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders besloot 11 juli om de pilot met de mobiliteitshub Kriekemeet en de in- en uitstap locatie aan de Kraaijensteinweg in Burgh-Haamstede te verlengen tot en met eind 2024.

De gemeente ziet verschillende redenen om de pilot te verlengen. Ten eerste heeft Connexxion aangegeven dat er nauwelijks sprake is van verlies aan reizigers. Ten tweede tonen de eerste metingen van onderzoeksbureau I&O aan dat inwoners van Burgh-Haamstede het waarderen dat de bus niet langer op de dorpsas rijdt. Er wordt een verbetering van het woon- en leefklimaat ervaren.

In heel Zeeland start een nieuw vervoerssysteem vanaf 2025. De provincie heeft hier samen met de gemeenten een plan voor gemaakt. Het Openbaar Vervoersnet zal daardoor beter aansluiten op de behoeften van de reizigers. Er wordt ingezet op snelle verbindingen. Meer opstapplekken (hubs) met bijvoorbeeld flextaxi, deelauto’s en deelfietsen en minder haltes voor de grote bus. Kleine kernen worden hierdoor beter bereikbaar. In het najaar van 2024 start de gemeente bovendien met het herinrichten van het centrum in Haamstede. Dit betekent dat de bus op die route niet kan rijden. Kortom het college ziet genoeg redenen om de pilot met de hubs in Burgh-Haamstede te verlengen tot en met eind 2024. Reizigers hebben zo langer de mogelijkheid om te wennen aan de nieuwe situatie. Het geeft de Provincie en gemeente ook nog eens de tijd om verder te zoeken naar een goede locatie voor een definitieve hublocatie in Burg-Haamstede.

Om ervaring op te doen met de nieuwe opzet van het mobiliteitssysteem heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland medio 2022 ingestemd met een pilot in Burgh-Haamstede. De grote bussen verdwenen begin januari 2023 van de dorpsas. Er is een hub (Kriekemeet) en in- en uitstaplocatie (Kraaijensteinweg) gecreëerd aan de rand van de kern om de reizigers de gelegenheid te geven de bus te nemen.
Voor meer informatie over het nieuwe Openbaar Vervoernet in Zeeland kijk op: www.reizendoorzeeland.nl.