Voorlopig Ontwerp herinrichting Kloosterweg vastgesteld

18 april 2024

Op 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp herinrichting Kloosterweg Burgh-Haamstede vastgesteld. Dit is de basis voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp.

beeld van de Kloosterweg met tekst: Kloosterweg Burgh-Haamstede - Optimalisatie verkeersveiligheid

Het Definitief Ontwerp wordt het komende half jaar in samenspraak met de project- en werkgroep verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om het Definitief Ontwerp vlak na de zomer ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad, met daarin ook een nadere afweging over het in te voeren snelheidsregime binnen de bebouwde kom na de herinrichting van de weg (30 km/uur of 50 km/uur). Dit in lijn met de toezegging van wethouder Van Burg tijdens de raadsvergadering.