Voortgang project verplaatsing Market Plaza

18 april 2024

In de eerste helft van 2023 hebben gemeente en initiatiefnemer voor de verplaatsing van Market Plaza een aantal keren overleg gevoerd. De komende maanden gaat de architect van de initiatiefnemer (tevens eigenaar/exploitant van Market Plaza) aan de slag om het schetsontwerp voor het plangebied af te ronden.
Ingang Market Plaza met op de voorgrond het plein met winkelwagentjes, fietsenstalling en bloembak

Daarbij is oog voor de inpassing qua vierkante meters voor alle functies (zoals supermarkt, parkeren en groen) en de uitstraling van het gebouw in relatie tot de directe omgeving.
Er wordt tegelijkertijd ook een stikstofberekening op hoofdlijnen gemaakt om te bezien of de ontwikkeling binnen de wettelijke kaders past en wat er eventueel noodzakelijk is om dat wel voor elkaar te krijgen.

Als de uitkomsten van deze werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente, dan volgen er in het eerste kwartaal van 2024 een aantal aparte overleggen met direct belanghebbenden op de Kop van Haamstede, de omwonenden en tot slot de overige bewoners/ondernemers in het dorp. Wij zullen hierover op een later moment communiceren.