Werkzaamheden drinkwaternet centrum Haamstede

17 april 2024

Vooruitlopend op de gemeentelijke werkzaamheden in het centrum van Haamstede (vanaf najaar 2024) zal Aannemingsbedrijf de Voogd (namens Evides) verbeteringen aanbrengen in het drinkwaternet in het centrumgebied.
vrouw vult glas met water onder een kraan

De verbeteringen bestaan uit het vernieuwen van de aansluitleidingen van de oneven huisnummers 1 t/m 25 en de even huisnummers 8 en 10a aan de Noordstraat. De betrokkenen worden tijdig geïnformeerd over het vervangen van de aansluitleiding van deze panden. Na deze aanpassingen wordt de vervallen hoofdwaterleiding verwijderd. Start van de werkzaamheden is voorzien op 4 maart en binnen 4 weken verwacht De Voogd de werkzaamheden af te ronden.