Verkeersmaatregelen Nieuw-Haamstede (afgerond)

De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van november 2020 voor de jaren 2021 en 2022 ieder € 250.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de zogenaamde ‘overige projecten’. Een deel van deze middelen wil de stuurgroep, die hiervoor een mandaat heeft, inzetten voor het doorvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Nieuw-Haamstede.
kruispunt Kloosterweg - Badweg

Update juli 2021

In de maand juni heeft Aannemingsbedrijf M.J. Oomen in opdracht van de gemeente diverse verkeersmaatregelen uitgevoerd in Nieuw-Haamstede. Zowel onze gemeente als direct omwonenden en Belangenvereniging Nieuw-Haamstede zijn content met de uitvoering en de positieve effecten van de verkeersmaatregelen.
In de eerste twee weken heeft de aannemer de kruising Kloosterweg/Vertonsweg verkeersveiliger gemaakt door er een drempelconstructie te maken, de rijbaan iets te versmallen en onder meer ook de opstelplaats voor fietsers te vergroten.

Vervolgens is de aannemer aan de slag gegaan met de kruising Kloosterweg/Badweg. Ook hier is een verkeersdrempel gemaakt en worden fietsers vanuit de richting Haamstede op een gegeven moment verzocht op de rijbaan te fietsen. Daar begint nu een wandelpad. Verder zijn op de Kloosterweg, tot aan de rotonde na het hotel, fietssuggestiestroken gezet. Diezelfde fietssuggestiestroken staan ook op de Strandweg en Badweg. Op de Strandweg en een deel van de Wilgenweg is bovendien asfaltonderhoud uitgevoerd.

verhoogde kruising Badweg - Klooserweg

Voor wat betreft maatregelen aan de Torenweg geldt dat onze gemeente in het 4e kwartaal van 2021 nader overleg voert met Evides en DNWG over de werkzaamheden aan water- en elektriciteitsnet. De voor de winter van 2021 geplande werkzaamheden zijn in ieder geval een jaar doorgeschoven, zodat we ruimschoots de tijd hebben om te bezien op welke wijze we de Torenweg (circa 1.300 meter) na oplevering van de werkzaamheden door Evides en DNWG willen inrichten.

Projectinformatie

We proberen waar mogelijk groot onderhoud te combineren met de uitvoering van de verkeersmaatregelen en komen tot de volgende deelprojecten:

  • Herinrichting Kloosterweg/Torenweg te Nieuw-Haamstede van kruising Kloosterweg/Badweg tot aan de rotonde Torenweg/Korenbloemlaan;
  • Snelheidsremmende maatregelen Torenweg Nieuw-Haamstede;
  • Aanbrengen (fiets)belijning Strandweg en Badweg Nieuw-Haamstede;
  • Kruising Kloosterweg/Vertonsweg Burgh-Haamstede

Op dit moment worden de maatregelen uitgewerkt en begroot. Over de wijze van uitwerking onderhouden we bovendien contacten met Belangenvereniging Nieuw-Haamstede.

Zodra we meer concrete informatie hebben over de maatregelen (met kostenplaatje) en de planning, dan communiceren we dat via deze website. Bij voorkeur voeren we de divers werkzaamheden nog voor de zomer uit.