Korte terugblik: inloopavond herinrichting centrum Haamstede

18 april 2024

Dorpshuis de Schutse was op dinsdag 23 mei gastheer voor de inloopavond herinrichting centrum Haamstede. Uiteindelijk waren er circa 75 belangstellenden aanwezig om te bezien welke aanpassingen en details er waren verwerkt op de ontwerptekening voor het plangebied.

De aanwezige inwoners en ondernemers waren grotendeels positief over het ontwerp voor de Noordstraat, Ring en deeltje van de Weststraat. Grootste uitdaging voor de gemeente en zijn adviseurs (BplusB en Juust) betreft de verdere uitwerking van de seizoensafsluiting en gevolgen voor verkeersstromen en parkeergelegenheid voor zowel inwoners als bezoekers van het centrumgebied. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag, tegelijk met de nadere uitwerking van het ontwerp (bestrating, groen, terrassen, kerkmuur, waterelement et cetera). 

\We gebruiken de komende weken om een samenvatting te maken van input van de aanwezigen en beoordelen dan welke punten we wel en niet kunnen verwerken. Wij overwegen direct na de zomer een extra inloopavond te organiseren, waarin de focus dan ligt op de verkeerskundige oplossingen in en rond het plangebied. Wij zullen daarover tijdig communiceren.

U kunt via onderstaande link de concept tekeningen (nogmaals) bekijken, zonder daaraan enige rechten te kunnen ontlenen: Daarbij horen onder meer de volgende belangrijke kanttekeningen:

  • Er is sprake van een concept definitief ontwerp, dat nog aan allerlei wijzigingen onderhevig is de komende weken;
  • Het definitief ontwerp moet in september/oktober 2023 nog worden vastgesteld door de gemeenteraad (zo nodig in combinatie met extra financiële middelen);
  • Uitvoering van de werkzaamheden start op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2024, aangezien we ook nog een aantal procedures moeten doorlopen.

Wij doen ons best zoveel mogelijk opmerkingen van bezoekers van de inloopavond te verwerken, maar houden daarbij altijd het algemeen belang en hierboven genoemde randvoorwaarden in het oog.

Concept tekeningen